Utställningar 2020

  • 2-26 april 2020 – utställning på Mariehamns Stadsbibliotek, på Åland. Läs mer.
  • 16 maj-21 juni – utställning på Krapperup Konsthall. Läs mer.