Utställning i Mariehamn

https://www.facebook.com/Mariehamns.kultur/videos/843273662747634/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAy_FGxKKBWmfv8M-z-naWXkD5PjybyVSI-cr4nlkC6KNRi1T7UfoAM6_BVXjjzVkXt3vGnL7NGCZ9M
Intervju med Lars Midbjer som berättar om utställningen.