Ria Roes Schwartz visar akvareller och stenlitografier 1-26 juni 2020

Förenklingen är hennes verktyg och hon använder sig av avskalade former i sin motivvärld. Hennes måleri har ett egensinnigt uttryck som skildrar hur arkitektur, hav och landskap påverkar varandra. Allt som rör sig är borta i hennes konst: inga människor syns, allting är öde och tyst, inte ens en vattenkrusning syns. Det är husen, fjällen och vattnet som är i fokus. Tiden tycks ha stannat. Målningarna har en betagande vacker stillhet. Ända sedan 1992 har Ria besökt Lofoten och målat varje år dessa skeva och vinda hus vid denna karga och mäktiga kust.

https://www.facebook.com/Mariehamns.kultur/videos/843273662747634/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAy_FGxKKBWmfv8M-z-naWXkD5PjybyVSI-cr4nlkC6KNRi1T7UfoAM6_BVXjjzVkXt3vGnL7NGCZ9M
Intervju med Lars Midbjer som berättar om utställningen.